VilMer-historien

VilMer har siden 2017 bidratt til å skape mange gode øyeblikk for eldre.
I starten hadde vi mest fokus på å skape flere fysiske aktiviteter for beboere på sykehjem – i samarbeid med frivillige og helsepersonell. Under pandemien satset vi mye på digitale opplevelser, og vi overtok flere virksomheter som hadde gode løsninger for dette.
I dag er VilMer en ledende plattform for sosial velferdsteknologi og personsentrert omsorg. Sammen med helsepersonell, frivillige bidragsytere, familie og pårørende, VilMers hverdagsvenner og en rekke partnere skaper VilMer et stort mangfold av fysiske og digitale opplevelser for eldre på sykehjem, omsorgsboliger og dagtilbud, og for eldre som bor hjemme.
Siden oppstarten har VilMer bidratt med flere hundre tusen gode øyeblikk for eldre.

2017

Landgraff tar kontakt med Odde
VilMer ble startet etter at Øystein Landgraff tok kontakt med Harald Odde for å presentere en idé til et mulig oppstartsselskap.
Landgraff hadde tenkt mye rundt utfordringer i kjølvannet av økt aldring i samfunnet, og han mente at samfunnet er nødt til å finne helt nye modeller for å aktivisere eldre til å bidra med positiv aktivitet til glede for andre og til glede for seg selv. Han var dessuten inspirert av nye delingsplattformer, og han mente at disse kunne bidra til å forenkle matchen mellom aktivitets- og sosialiseringsbehovene til eldre, og ledige og ubenyttede ressurser i lokalsamfunnet.
Odde hadde mye erfaring med sosialt entreprenørskap, og han tente umiddelbart på idéen. Siden den gang har Landgraff vært daglig leder og Odde har vært styreleder.
Landgraff innså raskt at de trengte ekstra teknologikompetanse, og han tok kontakt med sin gamle kollega fra PA Consulting Group, Terje Øfsdahl, som bidro på fritiden med å utvikle første versjon av VilMers teknologiplattform i 2017.

2017

Første ansatte i VilMer
De tre første som faktisk ble ansatt i VilMer var Nina Jonsonhaugen, Thea Elise Andersen og Jon Georg Berentsen. De har gjort en kjempejobb for VilMer over mange år – sammen med alle de andre som har kommet inn og forsterket VilMer-teamet.

2020

MinMemoria ble en del av VilMer og vi mottar Frivillighetsprisen
VilMer fikk masse inspirasjon til å strekke oss videre mot visjonen vår om å skape flere gode øyeblikk for eldre da vi mottok Frivillighetsprisen fra Ringsaker kommune i 2020!
MinMemoria ble en del av VilMer
MinMemoria er et system for omsorg og kommunikasjon der brukerens livshistorie står i fokus. MinMemoria ble lansert høsten 2016 etter lengre tids testing på sykehjem. Visjonen med MinMemoria var å tilby et produkt som bidrar til glede, trivsel og livskvalitet, og videre å ta vare på og opprettholde personens identitet og integritet. Denne visjonen lever videre.
MinMemoria ble grunnlagt basert på en idé av Johanne Viksaas, og hun bygde opp MinMemoria sammen Elise Tinnan Gjelseth og Marthe Tverrbak Tjærandsen.
MinMemoria er i dag en integrert del av VilMer Aktivitetsplan.
Vegar Samestad Hansen

2021

Televindu, nå Digitale opplevelser, ble en del av VilMer
Digitale opplevelser er et hjelpemiddel hvor digitalt innhold brukes som aktivitet for personer med demens. Audiovisuell sansestimulering brukes for å skape trygghet, vekke interesse, øke matlyst, og bidra til å forebygge uro og angst. Televindu besto opprinnelig av noen hundre filmer på en tilpasset videoplattform som i VilMer er gradvis videreutviklet til å bli et stort bibliotek av alle typer digitalt innhold tilpasset eldre.
Televindu ble grunnlagt av Øystein Samestad Hansen, Vegar Samestad Hansen, Martin Ulstrup og Snorre Strand.
Digitale opplevelser er i dag en integrert del av VilMer Aktivitetsplan.
Lone Koldby

2022

Aktivitetsdosetten ble en del av VilMer og VilMer VR ble en mer komplett løsning
Aktivitetsdosetten er et erfarings- og forskningsbasert system som gjør det enklere for pleiepersonell å gi brukere og beboere en innholdsrik og aktiv hverdag gjennom persontilpassede aktiviteter og gjøremål. Systemet er tatt i bruk på en rekke omsorgsinstitusjoner over hele Norge. Sammen skal VilMer og Aktivitetsdosetten møte samfunnets økte behov for persontilpasset omsorg.
Aktivitetsdosetten ble grunnlagt av Lone Koldby.
VilMer VR ble en mer komplett løsning
VilMer hadde siden 2018 testet VR-opplevelser for eldre sammen med Are Vindfallet i MakingView. Senere inngikk VilMer et tett samarbeid med TakeAWalk i Danmark om utvikling av VR-løsninger for eldre. I 2022 ble VR-aktøren Vidoc integrert i VilMer VR. Vidoc ble grunnlagt av Per Kristian Orset med en visjon om at personer med demens skal få et skreddersydd medietilbud hvor opplevelsen er tilpasset funksjonsevne.
VR-opplevelser for eldre er i dag en integrert del av VilMer Aktivitetsplan.