Aktivitetstjenesten VilMer Hverdagsvenn

Få svar på alt du lurer på

Generell informasjon

Om VilMer

VilMer har i mange år arbeidet med å skape gode opplevelser for seniorer. Vår visjon er flere gode øyeblikk for eldre.

Vi har opparbeidet oss solid kunnskap om hva som bidrar til en sunn og god hverdag. Vår erfaring stammer fra et nært samarbeid med over 100 kommuner i Skandinavia, og vi har gjennom våre digitale plattform, skapt utallige positive øyeblikk for eldre.

I tillegg til vår ekspertise innenfor opplevelsesbaserte aktiviteter, har vi også fysio- og ergoterapeuter i teamet, som bidrar med kunnskap om hvordan fysisk aktivitet kan bidra til en forbedret hverdag.

Med VilMer Hverdagsvenn tar vi med oss denne verdifulle kunnskapen og erfaringen, og bringer den direkte hjem til de eldre.

Les mer om VilMer her.

Hva er VilMer Hverdagsvenn?

VilMer har siden 2017 skapt gode øyeblikk for eldre i omsorgstjenesten, i samarbeid med 100 kommuner. Med aktivitetstjenesten VilMer Hverdagsvenn bruker vi denne erfaringen for å skape mer aktivitet, glede og selvstendighet for eldre som bor hjemme. Dette er en aktivitetstjeneste med mål å forebygge ensomhet og øke aktivitetsnivået til eldre som bor hjemme. Dette oppnås gjennom engasjerte og pålitelige medmennesker fra lokalsamfunnet.

Våre hverdagsvenner hjelper eldre med:

Vi finner og koble de rette menneskene sammen på en effektiv måte. Vi kartlegger den eldres ønsker og interesser; vi finner rett hverdagsvenn basert på individuelle behov; vi setter sammen en aktivitetsplan slik at hverdagen går opp – og vi følger tett opp med våre digitale løsninger.

Vi sysselsetter ressurspersoner i lokalsamfunnet som ofte står utenfor arbeidslivet, gjerne spreke pensjonister, uføre eller studenter. Til felles har de ønsket om å glede andre og å være til nytte for noen som trenger det. De får opplæring, mottar lønn og betaler skatt. På denne måten skapes det verdi for begge sider – og for samfunnet som helhet.

Prisen er 250,- per time, der hverdagsvennen får 175,- per time i lønn.

Hvorfor koster VilMer Hverdagsvenn penger?

Mange eldre ønsker en mer aktiv hverdag, å delta på flere aktiviteter eller bare snakke litt med en likesinnet. Det finnes mange fantastiske frivillige besøksvenner og organisasjoner i Norge, som gjør en uvurderlig innsats for mange.

Vi har jobbet med frivillighet siden 2017, og vår erfaring er at det dessverre ikke finnes nok frivillige til å dekke behovet - som er voksende i takt med den aldrende befolkningen. Mange har også fortalt oss at de ønsker å bidra til en bedre hverdag for andre, men at det er utfordrende å forplikte seg til faste besøk som frivillig, uten at det går ut over deres egen økonomi.

Vi jobber for at flere skal få tilbud om en mer sosial og aktiv hverdag, for at familier skal få en enklere og mer fleksibel bistand, og for at flere skal få mulighet til å skape gode øyeblikk for eldre. Derfor får våre hverdagsvenner lønn for sin tid, og de som får besøk betaler en fast, lav timepris. Vi jobber for å holde prisen lav, slik at flest mulig får mulighet til å ha en hverdagsvenn. Vi tar ikke betalt for å finne en hverdagsvenn, og det første besøket er alltid gratis.

Timesprisen er alltid 250,-. Hverdagsvennen får alltid 175,- per time i lønn.

Hva er forskjellen på en besøksvenn og en hverdagsvenn?

Nordmenn er verdensmestere i frivillighet - og det skal vi fortsette med. I VilMer har vi jobbet med frivillighet siden 2017, og vi vet at det aldri vil bli nok frivillige til å dekke behovet som vokser blant den eldste generasjonen. Vi vet at mange ønsker å bidra til en bedre hverdag for andre, men at det er utfordrende å forplikte seg til faste besøk som frivillig, uten at det går ut over egen økonomi. Vi jobber for at flere skal få tilbud om en mer sosial og aktiv hverdag, for at familier skal få en enklere og mer fleksibel bistand, og for at flere skal få mulighet til å skape gode øyeblikk for eldre. Derfor får våre hverdagsvenner lønn for sin tid, og de som får besøk betaler en fast, lav timepris.

Kort forklart er en besøksvenn frivillig, mens en hverdagsvenn får lønn. Og i den grunnleggende forskjellen ligger det også forskjeller når det gjelder forventninger og krav.

VilMers frivillige:

 • bidrar når de vil - ut fra tid, lyst og interesser.
 • gjennomfører de fleste besøk og aktiviteter på sykehjem og dagsenter.
 • bidrar en gang i uka – eller en gang i året. De fleste bidrar i gjennomsnitt 5 – 10 ganger per år.
 • har ikke ansvar utover å være til glede under besøkene og overholde reglene.
 • mottar ikke lønn.
 • bidrar, hvis de vil, på forespørsel.

VilMers hverdagsvenner:

 • forplikter seg til ukentlige besøk over en lengre tid.
 • besøker eldre i hjemmet, og på korttidsopphold på sykehjem.
 • jobber i gjennomsnitt ca. 10% av en full stilling (ca. 150-200 timer per år).
 • har mer ansvar i form av frekvens, forpliktelse, opplæring og type oppgaver.
 • mottar lønn – og betaler skatt.
 • betales av bruker selv eller deres familie.

Hvordan få en hverdagsvenn?

Det er lett å få en hverdagsvenn på besøk - vi tar oss av alt! Du kan ringe oss, sende oss en e-post eller sende inn en henvendelse:

Det er selvfølgelig helt uforpliktende å ta kontakt med oss.

Er du pårørende?

Er du pårørende og ønsker å arrangere en hverdagsvenn til et familiemedlem? Det er ikke noe problem. Men aller først er det viktig at du er sikker på at familiemedlemmet ditt ønsker besøk, og at dette er noe dere har pratet sammen om på forhånd.

Når du kontakter oss, og dersom du/dere ønsker å gå videre, setter vi i gang matchingprosessen for å finne riktig hverdagsvenn:

 1. Vi kartlegger ønsker og behov
 2. Vi finner riktig person, basert på dine ønsker
 3. Vi foreslår hverdagsvenn-kandidat
 4. Du treffer hverdagsvenn-kandidaten på et gratis og uforpliktende besøk
 5. Dersom kjemien er riktig, kommer din nye hverdagsvenn på faste besøk til faste tider

Hvordan fungerer matchingprosessen?

Det er lett å få en hverdagsvenn på besøk - vi tar oss av alt!

1. Kartlegging av behov

Vi starter med å kartlegge dine behov, ønsker og forventninger. Dette gir oss et viktig grunnlag når vi skal vurdere hvem som kan bli riktig match.

2. Vi foreslår hverdagsvenner

Nå som vi vet litt om deg, kan vi sette deg i kontakt med én eller flere potensielle hverdagsvenner - antallet avhenger av hvor mange besøk i uken du ønsker. Vi finner riktig person basert på blant annet personlighet, interesser, lokasjon (avstand) og språk. Normalt kobles du med en fast hverdagsvenn, pluss opp til to vikarer eller ekstra hverdagsvenner.

Vi har allerede en stor base med hverdagsvenner som vi kan koble deg med. Hvis vi ikke har noen tilgjengelig som vi tror er riktig match for akkurat deg, så leter vi aktivt etter flere lokalt.

Når vi har funnet riktig kandidat, sender vi deg en presentasjon slik at du kan danne deg et inntrykk av personen. Basert på denne kan du velge om du ønsker å møte kandidaten eller ikke. Presentasjonen inneholder:

 • navn.
 • bilde.
 • interesser.
 • språkferdigheter.
 • livssituasjon (om de for eksempel er student, ansatt, hjemmeværende eller lignende).
 • motivasjon for å være hverdagsvenn.
 • annet som er relevant, for eksempel erfaringer eller opplevelser dere har til felles.


Hvis det er pårørende som organiserer besøkene, sender vi presentasjonen til dem.

3. Treffe hverdagsvennen på et gratis og uforpliktende besøk

Det første besøket finner vanligvis sted hjemme hos deg, eller på en kafé. For noen er det naturlig å også ha med en pårørende under dette besøket. Det første besøket har ingen fastsatt plan utover å bli kjent og stadfeste om det er kjemi. Dette er viktig fordi det danner grunnlaget for om du skal fortsette med kandidaten vi har foreslått. Det er vanlig å prate om hva man ønsker å gjøre under besøkene, hvilke faste besøkstider som er aktuelle og praktiske rutiner som for eksempel tilgang til nøkkelboksen.

Vi kontakter deg og hverdagsvennen i etterkant av besøket for å høre hvordan det har gått og om begge parter ønsker å fortsette - vi setter kjemi i høysetet.

Er det ikke god kjemi, starter vi prosessen på nytt ved å finne en ny kandidat - uten ekstra kostander.

4. Din nye hverdagsvenn kommer på besøk til faste tider

Hvis dere har kjemi og ønsker å fortsette, avtaler vi faste tidspunkter for besøkene - dersom dere ikke allerede har gjort det. Hyppigheten på besøkene kan være alt fra et par ganger i måneden, til hver dag, etter hvilke behov og ønsker du har. Vi ønsker at besøkene er fastsatte så langt det lar seg gjøre, slik at det er enkelt for deg, hverdagsvennen og oss å planlegge. Vi har selvfølgelig forståelse for at uforutsette ting, som sykdom, reiser eller andre hendelser, kan dukke opp.

Når du og hverdagsvennen din starter med de faste besøkene, starter også «bli kjent»-perioden på fire uker. Det er ingen fastsatt plan i denne perioden, og det er det naturlig å ha lave ambisjoner slik at dere får ro nok til å prate sammen, kanskje gå en tur i nabolaget eller bare ta en kopp kaffe.

Hva kan hverdagsvennen gjøre?

Våre hverdagsvenner fokuserer på gode samtaler, hyggelig samvær, fysisk aktivitet, kulturelle aktiviteter og hobbyer. Det er mye man kan finne på innenfor disse områdene, derfor tilpasses aktivitetene til kartlagte ønsker og behov.

Fordi vi matcher basert på blant annet interesser, er det sjeldent et problem å fylle besøkene med innhold som føles givende for begge parter. Som oftest har den eldre og/eller familien en oversikt over behovene fra før, men hvis det er behov for litt inspirasjon i starten, så har vi en lang liste over forslag til aktiviteter. Vi lover at det ikke blir kjedelig.

Det er ingen fasit på hvordan hvert besøk skal være, men vi oppfordrer til at besøkene har en god variasjon av samtaler og aktiviteter – akkurat slik som et vennskap fungerer.

"Fem om dagen"

På samme måten som man anbefaler et variert kosthold med fem frukt og grønt om dagen, tilsier forskning at dette prinsippet også kan tilføres for aktivitet. God og variert aktivitet fører til bedre fysisk og psykisk helse.

Vi jobber for å dekke «fem om dagen» gjennom våre besøk, i størst mulig grad. De fem anbefalte aktivitetene er:

 • Sosiale stunder: Gode samtaler og hyggelig samvær.
 • Fysisk aktivitet: Gåturer og enkle praktiske gjøremål.
 • Kulturopplevelser og møteplasser: Kunstutstilling, kino eller dra på biblioteket.
 • Hjernetrim: Legge puslespill, løse kryssord og sudoku, eller bla i et album og snakke om gode minner.
 • Hobby, håndarbeid og husarbeid: Tegne, strikke, hage- og plantestell eller mekke på bil.

Praktisk hjelp, enkle gjøremål og følge

Praktiske oppgaver, som å rake løv, plukke bær eller lage mat, gir rom for både samvær og fine samtaler. Dette kan være fine aktiviteter å gjøre sammen. Mange trenger også hjelp med sine digitale «dingser», som TV, mobil, internett eller annet. Dette kan hverdagsvennen hjelpe til med. Det er også mange som har behov for følge til lege, komme seg ut på handletur eller få sendt av gårde pakker. Det kan selvfølgelig hverdagsvennen være behjelpelig med. De fleste av våre hverdagsvenner bruker egen bil, mot en kilometergodtgjørelse etter statens satser, hvis det er ønskelig. Men det er også mulig å kjøre kolletivt sammen eller å bruke TT-kortet, dersom det er et alternativ.

Hva er det en hverdagsvenn ikke gjør?

Våre hverdagsvenner bidrar med hyggelig samvær, trivelige aktiviteter og fine stunder.

De hjelper dermed ikke til med oppgaver som de ikke har kompetanse til, eller som skal dekkes av andre tjenester.

Det innebærer:

 • medisinering.
 • hygieneoppgaver (vask, stell, osv.)
 • personlig økonomi.
 • rengjøring.
 • massasje og lignende.

Unntaket er selvfølgelig hvis for eksempel renhold er en naturlig del av en sosial aktivitet, som å sette i oppvaskmaskinen etter en hyggelig lunsj. Sunn fornuft er alltid gjeldende.

Hvor lenge varer et besøk?

Et besøk varer i minimum 1,5 time. I tillegg til tiden hverdagsvennen faktisk er på besøk, får han eller hun dekket en halvtime i fast reisetid per besøk. Det vil si at du betaler for minimum to timer hver gang. Besøkene kan forlenges på fast basis eller etter behov for 250,- per time.

Er det faste tidspunkter for besøk, eller kan man velge selv?

Vi ønsker alltid å skape en forutsigbar og trygg opplevelse for den som får besøk og for hverdagsvennen. Derfor legger vi normalt opp til faste tidspunkter og dager for besøk. Dette gir stabilitet og rutine, samtidig som det gjør det lettere å bli godt kjent, noe som er spesielt viktig.

Samtidig forstår vi at det kan være behov for ekstrabesøk eller en viss grad av fleksibilitet. Vi oppmuntrer derfor til å diskutere individuelle behov og ønsker med din hverdagsvenn. Vi gjør alltid vårt beste for å imøtekomme dette sammen med hverdagsvennen.

Vår målsetning er å tilby en aktivitetstjeneste som tilpasses den enkeltes livsstil og behov, og vi er åpne for dialog for å sikre at besøkene er mest mulig tilfredsstillende for alle involverte parter.

Inkludert i prisen

En fast hverdagsvenn til faste tider

Vårt mål er å bygge langvarige relasjoner bygget på god kjemi og felles interesser. Besøkene skal være like givende for både den som får besøk og for hverdagsvennen. Vi mener at menneskelige relasjoner og gode vennskap er avgjørende for å redusere ensomhet. Vi ser verdien av å bli godt kjent med hverandre over tid, slik at tillit og trygghet kan bygges opp for en varig relasjon. Derfor ber vi alltid hverdagsvennen om å forplikte seg i minst seks måneder.

For å få til dette kartlegger vi ønsker og behov før vi går i gang med å finne riktig hverdagsvenn. Vi gjennomfører matchingen basert på mange kriterier, som er blant annet:

 • alder.
 • kjønn.
 • lokasjon og reisetid.
 • interesser.
 • tilgang til egen bil.

Før vi avtaler et første, uforpliktende besøk, sender vi en presentasjon av hverdagsvennen til den eldre og/eller familien slik at de får muligheten til å godkjenne vedkommende. Det første besøket er uforpliktende og gratis fordi det er først da begge parter får muligheten til å kjenne på kjemien. Vi følger opp begge parter i etterkant for å sikre oss at det er nettopp det. Og er det ikke god kjemi, så bytter vi uten ekstra kostnad.

Deretter bruker hverdagsvennen de første besøkene på å bli bedre kjent, og på å kartlegge behov og ønsker for besøkene fremover. Mange ønsker seg mer sosial aktivitet, litt fysisk trening, bedre matvaner, eller bare å få mer ut av dagene. Uansett ønsker, setter vi opp en personlig tilpasset aktivitetsplan med mål om å øke trivsel, livskvalitet og fysisk helse.

Et bibliotek med digital underholdning tilpasset eldre

VilMer har et stort bibliotek med digitalt innhold, spesielt utviklet for eldre. Det inneholder blant annet over 700 filmer med ulike stimulinivå, quizer, samtaleleker, videoer fra norske bygder og byer, og mye mer. Våre hverdagsvenner kan bruke biblioteket for å bidra til noen ekstra gode stunder fordi innholdet er tilpasset personens helsetilstand, livshistorie og interesser. For eksempel er ofte spørreleken "bli kjent" nyttig å bruke under det første besøket for å bli kjent.

 • Kan brukes sammen med hverdagsvennen eller alene
 • Hverdagsvennen ordner det tekniske

Livshistoriekartlegging, besøkslogg og kommunikasjon med familien

Med VilMers digitale plattform får familien et godt innblikk i besøkene og har dialog direkte med hverdagsvennen. VilMers løsninger er alltid inkludert i prisen - ingen skjulte kostander.

 • Profil: Den som får besøk får sin egen profil der kun familiemedlemmer og hverdagsvenner gis tilgang. I de tilfellene det er hensiktsmessig har også den eldre selv tilgang. Personvern ivaretas.
 • Livshistorien: Familien, og gjerne den eldre selv, kan fylle ut livshistorien i profilen. Det kan også gjøres sammen med hverdagsvennen som en hyggelig aktivitet og som en naturlig del av å bli bedre kjent. Dette kan kompletteres med informasjon som relasjoner, interesser og vaner. Det er mulig å laste opp bilder og videoer også, slik at hverdagsvennen og den eldre kan se på de sammen. Dette er spesielt viktig for de som er rammet av demens.
 • Besøksoppdatering: Etter hvert besøk skriver hverdagsvennen litt om besøket, og hvis det er naturlig og ønskelig, legger ved et bilde. Slik kan familien følge med, bli inkludert og gi tips.
 • Persontilpassede aktiviteter: Ved å føre inn livshistorien, hjelper familien hverdagsvennen med å bli bedre kjent med den eldre, og slik kan hverdagsvennen raskere og lettere skreddersy besøkene og aktivitene til den som får besøk.

En aktiv og innholdsrik hverdag med en persontilpasset aktivitetsplan

Våre hverdagsvenner bruker de første besøkene på å bli bedre kjent, og på å kartlegge behov og ønsker for besøkene fremover. Mange ønsker seg mer sosial aktivitet, litt fysisk trening, bedre matvaner, eller bare å få mer ut av dagene. Uansett ønsker, vi setter opp en personlig tilpasset aktivitetsplan med mål om å øke trivsel, livskvalitet og fysisk helse. Vi kan også bistå med å gjennomføre aktiviteter og planer fra fysioterapeut og lignende. Hvis man har mest lyst til å bare skravle litt over en kopp kaffe, er det også veldig hyggelig!

Dette gir mulighet for fine og varierte besøk etter hvert som man blir bedre kjent med hverandre. Under besøkene kan man stort sett gjøre det man har lyst til, og hvis det er behov for inspirasjon, har vi mange forslag til aktiviteter. Målet vårt er at besøkene skal være forutsigbare og hyggelige, og at både den eldre og hverdagsvennen gleder seg til hvert besøk.

Sikkerhet og kvalitetssikring

Kvalitetssikring av hverdagsvenner

Vi knytter kun til oss mennesker som vi stoler på, og som har gått gjennom en forhåndssjekk og intervjurunde med oss.

Vår erfaring er at de som ønsker å bli hverdagsvenn er gode mennesker med gode intensjoner. Vi har i flere år jobbet med frivillighet i ulike kommuner og omsorgstjenester, og har bred erfaring med å rekruttere riktige personer.

Slik kvalitetssikrer vi våre hverdagsvenner:

 • Søknad og CV: Kandidater søker jobb via vår nettside.
 • Intervju: Vi gjennomfører et intervju der vi ser nøye etter personlig egnethet, sosial kompetanse, m.m.
 • Gratis første besøk: Det første besøket er alltid gratis. Her får du mulighet til å møte hverdagsvennen, før du inngår avtale om fast besøk. Hvis det er pårørende som organiserer besøkene, er de også med på det første besøket.
 • Besøkslogg: Hverdagsvennen skriver om besøket i VilMers digitale løsning etter hvert besøk. På denne måten kvalitetssikrer vi innholdet. Om ønskelig, kan også pårørende få tilgang.
 • Tett oppfølging: Vi vil jevnlig kontakte både deg og hverdagsvennen for å sikre at opplevelsen har vært positiv og innenfor de avtalte rammene. Vi følger begge partert tett opp gjennom hele kundeforholdet.

Av og til får vi spørsmål om politiattest. Det å være hverdagsvenn, ei heller å være frivillig besøksvenn, er ikke godkjent som formål for å søke politiattest, i følge politiets formålsoversikt. Vi har derfor ikke mulighet til å kreve dette fra våre hverdagsvenner i dag.

Hva slags bakgrunn har hverdagsvennene?

Våre hverdagsvenner er en mangfoldig gruppe av helt vanlige mennesker fra lokalsamfunnet. De kan være studenter, pensjonister, personer i fulltidsjobb, eller kanskje noen som er i permisjon fra arbeidet sitt. Det de har til felles, er ønsket om å glede andre og skape nye, gode relasjoner.

Vi tror på verdien av mangfold og livserfaring, og det gjenspeiles i bredden av bakgrunner våre hverdagsvenner kommer fra. Alle deler et felles mål om å bidra til en meningsfull og gledesfylt opplevelse for de eldre i samfunnet vårt.

Deres engasjement og hjertevarme er drivkraften bak VilMer Hverdagsvenn, og vi er imponerte over engasjementet til hver enkelte av dem.

Hva skjer hvis vi ikke har god kjemi?

Kjemi mellom mennesker er ikke «rett fram». I noen i tilfeller merkes det umiddelbart at man har god kjemi med en person, men i andre tilfeller er det nødvendig å bruke mer tid.

Det er helt normalt at kjemien må «gå seg litt til», og første besøk kan ofte oppleves litt nytt og ukjent for begge parter. Det blir fort hyggelig når man litt etter litt oppdager felles interesser og skaper opplevelser sammen.

Vi følger opp både deg og hverdagsvennen ekstra godt i oppstartsfasen, og dersom begge eller én av dere opplever at kjemien ikke stemmer, så vil vi kostnadsfritt gjøre en ny match.

Hvordan skaper hverdagsvennen en mer sosial og aktiv hverdag for eldre?

Mange ønsker seg også mer sosial kontakt. Dette kan komme av ulike årsaker, som at ektefellen har gått bort, at familien bor langt unna eller helt andre omstendigheter. Det som er aller viktigst for de fleste, er å etablere en god og trygg relasjon med en likesinnet person som de kan ha hyggelige samtaler med, ta en kopp kaffe med, eller bare være til stede med.

Hva betyr det å ha en mer aktiv og sosial hverdag? Dette varierer fra person til person, enten det innebærer å ha en turvenn, bistand til å delta på aktiviteter man interesserer seg for eller lignende. Det viktigste er at besøkene og aktivitetene tilpasses til personen som får besøk. Det gjøres ved at vi kartlegger ønsker og behov, slik at hverdagsvennen har et godt utgangspunkt for hvert besøk. Til dette bruker vi VilMers egen løsning for livshistoriekartlegging og kommunikasjon - og gjerne i samarbeid med pårørende og den eldre selv.

Etter hvert blir den eldre og hverdagsvennen såpass godt kjent at eventuelle nye ønsker og behov avdekkes naturlig. I tillegg følger vi opp begge parter jevnlig for å sikre at målet for besøkene fortsatt er i varetatt.

Hvordan skaper VilMer Hverdagsvenn langvarige relasjoner?

Vi finner hverdagsvenner til eldre med ulike behov. Vi legger stor vekt på å matche personer som deler felles interesser og gleder i hverdagen. I tillegg, og kanskje enda viktigere, er det at kjemien stemmer. Dette avgjør vi sammen med deg og hverdagsvennen.

En fin relasjon med en hverdagsvenn kan bidra til å fylle dagene med mer mening og innhold for begge parter. Målet er å skape varige relasjoner, og at hvert besøk er meningsfullt og givende.

Er det forsikringer eller garantier knyttet til besøkene?

Alle besøk er forsikret av If Skadeforsikring

Ja, VilMer har ulike forsikringer gjennom If Skadeforsikring for å øke tryggheten for både kunder, pårørende og hverdagsvenner.

VilMers kollektive ulykkesforsikring omfatter hverdagsvenner i arbeid for VilMer. Den gjelder aktivitet utført i omsorgstjenesten, samt i aktivitet rettet mot hjemmeboende eldre. Merk at VilMer ikke har persondekning for kunden. VilMer har også tre typer ansvarsforsikring.

Vår bedriftsansvarsforsikring omfatter VilMers rettslige erstatningsansvar for skade på person og ting under besøkene, samt transportansvar (personskade, tingskade og formueskade). Merk at hverdagsvenner plikter å ha forsikring for egne kjøretøy i de tilfeller der dette benyttes.

Vår produktansvarsforsikring dekker personskade og/eller tingskade (fast eiendom, utstyr, husdyr og lignende) som skulle inntreffe i forbindelse med et besøk, samt elektronisk lagret informasjon.

Vi har også kriminalitetsforsikring som omfatter direkte økonomisk tap som påføres den forsikrede virksomhet og den forsikrede virksomhets kunder.

Dette inkluderer direkte økonomisk tap som sikredes kunder påføres ved at personer som er omfattet av sikredes styringsrett som arbeidsgiver, begår straffbare handlinger. Merk at vi har aldri har hatt slike hendelser.

Dette er en forenklet oppsummering og vi viser til våre forsikringsdokumenter for en fullstendig oversikt over hva som omfattes og ikke omfattes av forsikringen. Disse dokumentene kan lastes ned etter signering av kontrakt.

Garantert god kjemi

Det er viktig at det er en god og positiv kjemi mellom hverdagsvennen og den som får besøk. Derfor gir vi deg vår personlige garanti: Hvis kjemien ikke stemmer, bytter vi hverdagsvennen helt uten ekstra kostnader.

Personvern og datasikkerhet

VilMer har flere års erfaring med å levere digitale produkter og tjenester til kommuner. Vi har dermed lang erfaring med å ivareta dine personopplysninger på en trygg måte, og etterfølger GDPR i all dialog og behandling av kundeinformasjon.

Les våre personvern- og brukervilkår her.

Taushetsplikt

Vi tar personvern og taushetsplikt på alvor, og vi forventer det samme av våre hverdagsvenner.

Du kan alltid forvente at hverdagsvennen har full taushetsplikt. Før første besøk må hverdagsvennen signere oppdragsavtale med VilMer med informasjon om dette og hva det innebærer. Vi har nulltoleranse for brudd på taushetsplikten.

Eventuelle passord, nøkler, koder og lignende gitt til VilMer eller hverdagsvennen, er underlagt streng konfidensialitet og brukes kun for å levere den tjenesten du ber om.

Alt du trenger å vite om besøk av en hverdagsvenn

Et team av hverdagsvenner

Det er som regel én fast hverdagsvenn som kommer på alle besøk. Vi har erfart at det likevel er best å gjennomføre en match med én eller to hverdagsvenner til, avhengig av hvor mange ukentlige besøk det er. Dette gir trygghet og fleksibilitet dersom et besøk ikke kan gjennomføres som normalt.

Selv om vi planlegger godt, så vil det nemlig dukke opp uforutsette ting. Det kan for eksempel være sykdom, reiser eller andre hendelser, som gjør at et besøk må flyttes eller avlyses. Da er det godt å ha et fleksibelt team av hverdagsvenner tilgjengelig, slik at vi alltid finner en løsning. Slik får også den eldre muligheten til å bli kjent med flere mennesker, som kan gi enda mer variasjon og glede i besøkene. Med et team av hverdagsvenner, sikrer vi at det alltid er noen tilgjengelig som kan vikariere ved sykdom og ferie.

Vanligvis starter vi med å matche én hverdagsvenn, eller to dersom det er flere besøk i uken, før vi setter sammen resten av teamet. Det er viktig at de får tid til å bli godt kjent før vikarene introduseres.

Flere faste hverdagsvenner

Noen ønsker seg besøk tre eller flere ganger i uken. Da er det nødvendig med minst to faste hverdagsvenner som fordeler besøkene seg i mellom, og gjerne to vikarer ved siden av. Selv om dette teamet gir fleksibilitet, ønsker vi likevel at hver og en holder seg til sine faste, avtalte dager så langt det lar seg gjøre. Dette er for å opprettholde forutsigbarhet og tryggheten for begge parter.

Roller i teamet

Et team består vanligvis av:

 • én eller to faste hverdagsvenner
 • én eller to vikarierende hverdagsvenner

Den/de faste hverdagsvennene har de faste besøkene, og introduserer den eldre for de andre i teamet.

Den/de vikarierende hverdagsvennene er personer som har blitt litt kjent med den eldre, og som kan ta over faste besøk - eller gjennomføre tilleggsbesøk - ved behov.

Hva kan dere gjøre sammen og ikke?

Hverdagsvennen kommer på besøk med mål om å skape en mer aktiv og sosial hverdag for den eldre, slik at det kan bli bedre og lettere for den eldre å bo hjemme lenger. Hverdagsvennen kan også hjelpe til med enkle praktiske oppgaver, og følge til butikken eller legen. Når det gjelder den siste så er det ikke alle av våre hverdagsvenner som disponerer egen bil, så dersom dette er et behov er det fint at vi får beskjed om det når vi starter matchingen.

Siden vårt mål er å skape langvarige og gode relasjoner som er like givende for begge parter, er det også viktig for oss at hverdagsvennen er komfortabel med "oppgavene" sine. Derfor sier vi alltid at så lenge det ikke faller under kategoriene medisinering, hygiene, rengjøring eller økonomi, og hverdagsvennen er komfortabel med forespørselen, er det også i orden for oss.

For eksempel kan du spørre hverdagsvennen om:

 • gode samtaler og hyggelig samvær.
 • gåturer og enkle tilpassede øvelser.
 • å dra på kunstutstilling, opera, kino, biblioteket og lignende. (se info om betaling)
 • å dra på et marked, matbutikken eller nærsenteret. (se info om betaling)
 • hyggelige inneaktiviteter som å spille spill, drive med håndarbeid og lignende.
 • hyggelige uteaktiviteter som å luke i bed sammen, rake løv og lignende.
 • å tilberede og spise et måltid sammen.
 • hjelp til TV, mobil, PC og andre digitale "dingser".
 • følge til lege, tannlege og andre tjenester - både i egen bil, med taxi eller kollektivt.
 • handle for deg før besøket. (se info om betaling)
 • og mye mer.

Hvordan kontakter jeg hverdagsvennen?

Fordi hverdagsvennen kommer på besøk til faste tider, er det ikke nødvendig å avtale nytt besøk for hver gang. Dette går av seg selv. Men det er likevel mange tilfeller hvor det er nødvendig og praktisk å kunne kontakte hverdagsvennen, som for eksempel ved sykdom eller behov for å endre besøksdag for inneværende uke.

Våre kunder består av to hovedgrupper der kontaktpersonen er forskjellig:

 1. Den eldre selv.
 2. Pårørende til den eldre, typisk fordi den eldre har demens eller andre utfordringer som gjør det vanskelig å være kontaktperson.

Når første besøk er avtalt, der hverdagsvenn-kandidaten og den eldre, gjerne også pårørende, møtes, får også begge parter hverandres telefonnummer. I de tilfellene hvor den eldre har demens eller andre utfordringer som gjør at de ikke kan være kontaktperson selv, er det kun pårørende som får hverdagsvennens kontaktinfo. Grunnen til dette er at vi ønsker at kontakten mellom alle parter skal holde seg innenfor rammene for praktisk og nødvendig informasjon. Og dette foregår typisk via sms eller ved en telefonsamtale.

Hva gjør jeg hvis besøkstiden er for kort?

Erfaringsmessig rekker den fastsatte tiden for de fleste besøk, og våre hverdagsvenner er flinke til å holde seg til avtalt besøkstid.

Noen ganger er det likevel behov for mer tid, for eksempel hvis det er planlagt et kafébesøk eller dere skal på en utstilling. Prisen er alltid 250,- per time. Det er flere måter å løse dette på, alt etter som hva som passer for deg.

For deg som organiserer besøk til deg selv

For å planlegge forlenget besøk: Hverdagsvennen og du (du er din egen kontaktperson) avtaler på forhånd - det må også passe for hverdagsvennen. Dere kan velge mellom å avtale ekstra timer eller å slå sammen to besøk. Vi trenger ikke å få beskjed, fordi hverdagsvennen registrerer dette som et utvidet besøk i sin timeliste.

Uplanlagt forlenget besøk: Når besøket går over planlagt tid, typisk fordi du har bedt om det under besøket, er det helt i orden så lenge det er enighet om det. I dette bestemmer du. Hverdagsvennen er likevel pliktet til å opplyse om at dere er gått over tiden og at det medfører en kostnad. Vi trenger ikke å få beskjed, fordi hverdagsvennen registrerer dette som et utvidet besøk i sin timeliste.

For deg som organiserer besøk på vegne av en eldre

For å planlegge forlenget besøk: Hverdagsvennen kontakter den pårørende som er kontaktperson på forhånd, for å avtale. Man kan velge mellom å avtale ekstra timer eller å slå sammen to besøk. Vi trenger ikke å få beskjed, fordi hverdagsvennen registrerer dette som et utvidet besøk i sin timeliste.

Uplanlagt forlenget besøk: Når det er pårørende som er kontaktperson, og besøket går over planlagt tid, er det typisk fordi det har oppstått noe uforutsett. Hverdagsvennen plikter til å gi kontaktperson beskjed om dette. Vi trenger ikke å få beskjed, fordi hverdagsvennen registrerer dette som et utvidet besøk i sin timeliste.

Timebank

Vår erfaring er at de fleste ønsker fleksibiliteten ved å ha et fast antall timer per måned. Slik blir regningen forutsigbar, samtidig som at det er lettere for hverdagsvennen og den eldre å variere besøkene etter dagsform, været og andre faktorer, uten å måtte avtale dette på forhånd. Da er det hverdagsvennens oppgave å påse at det samlede antall timer brukt ikke overskrider grensen for måneden. Vi trenger ikke å få beskjed, fordi hverdagsvennen registrerer dette som et utvidet besøk i sin timeliste.

Jeg ønsker flere/færre besøk

Jeg ønsker flere besøk

Det er ikke noe problem! Våre hverdagsvenner kan komme på besøk hver dag, hele uken, hvis du ønsker det. Det er også mange som har behov for flere besøk i en periode, for eksempel i sommerferien.

Du må først snakke med hverdagsvennen for å høre om han eller hun har kapasitet til flere besøk. Ofte er det nødvendig å snakke med vikaren om han eller hun har kapasitet til å bli fast hverdagsvenn med ett eller to faste besøk i uken. Det er hverdagsvennens ansvar å gi beskjed til oss om endringen.

Jeg ønsker færre besøk

Det er heller ikke noe problem! Men, det må være minimum er 1 besøk per måned. Du må gi beskjed til hverdagsvennen og avtale hvilke tidspunkt(er) som erstatter de gamle. Det er hverdagsvennens ansvar å gi beskjed til oss om endringen.

Sykdom, avlysning, endring eller ferie

Hvordan avlyser eller endrer jeg et besøk?

Hvis du må avlyse et besøk, skal du raskest mulig gi beskjed til din hverdagsvenn. Det betyr at hverdagsvennen må ha fått beskjed 24 timer før det aktuelle besøket. Det som vanligvis skjer ved en avlysning eller endring er at:

 • besøket flyttes til en annen dag.
 • eller besøket avlyses.

Dersom besøket blir avlyst, og hverdagsvennen har fått beskjed 24 timer før det aktuelle besøket, blir du ikke belastet for besøket.

Dersom du avlyser besøket i siste liten, altså mindre enn 24 timer før planlagt tid, vil du bli belastet for besøket, og hverdagsvennen får betalt som vanlig.

Hva skjer hvis hverdagsvennen blir forhindret fra å komme på besøk?

Hvis din faste hverdagsvenn ser at han eller hun ikke kan stille til avtalt besøk, skal kontaktperson få beskjed så raskt som mulig. Hverdagsvennen skal alltid kontakte en i teamet for å sørge for at en vikar kan gjennomføre besøket.

Dersom det ikke er mulig å avtale med en vikar, vil hverdagsvennen avtale en annen dato for besøket med kontaktpersonen. Vi vil så langt det lar seg gjøre, unngå at besøk blir avlyst.

Dersom ingen av delene er mulig, og besøket må avlyses, så vil du selvfølgelig ikke belastes for besøket.

Hva gjør jeg hvis jeg blir syk?

Sykdom oppstår rett som det er og vi har full forståelse for at man da har behov for å avlyse et besøk med kort varsel. Det viktig at du sier ifra til hverdagsvennen din så fort det oppstår symptomer slik at besøket kan avlyses. Du vil ikke bli belastet for besøket som skulle ha vært, og hverdagsvennen får heller ikke betalt. Derfor må vi understreke at det er viktig å gi beskjed så fort man kan.

Hva skjer hvis hverdagsvennen blir syk?

Dersom din hverdagsvenn blir syk og må avlyse, vil kontaktpersonen få beskjed av hverdagsvennen så fort som mulig. Hverdagsvennen vil også kontakte hverdagsvennteamet for å se om det er mulig for vikaren å komme på besøk i stedet for. Dersom vikarer ikke kan, ofte fordi det er kort varsel, blir besøket avlyst og du vil selvfølgelig ikke bli belastet for besøket.

Hvordan melder jeg i fra om ferie og annet fravær?

Det er mange som skal på ferie eller har planlagt reiser som gjør at de faste besøkene må avlyses. Det er så klart ikke noe problem. Gi beskjed til hverdagsvennen i god tid, slik at han eller hun er klar over det.

Vi vil også sende ut påminnelse til din faste hverdagsvenn om å avtale med kontaktpersonen om hvordan det blir med besøk i de vanlige ferie- og høytidene som sommerferien, jul og påske.

Pris og faktura

Hvordan betaler jeg for besøkene?

Vi fakturerer alltid etterskuddsvis. En gang i måneden vil vi sende en faktura til den angitte kontaktpersonen på e-post. Denne fakturaen vil reflektere antall timer som er levert inn av hverdagsvennen(e).

Hverdagsvennen leverer timeliste etter hvert besøk. Timelistene danner grunnlag for fakturaen, og sikrer nøyaktig og transparent fakturering.

Vi forstår viktigheten av tydelig og forutsigbar økonomisk informasjon, og vi er alltid tilgjengelige for spørsmål eller ytterligere forklaringer angående faktureringen.

Er det bindingstid eller skjulte kostnader?

Nei! Hvis du vil avslutte, så stopper vi på dagen. Du står fritt til å avslutte tjenesten når som helst uten ekstra kostnader. Du er ikke «låst» til noe, og betaler kun for besøkene som er gjennomført. Det er en fordel å planlegge løpende besøk til faste tidspunkter, men vi tar en måned av gangen.

Når det gjelder kostnader, er vårt prinsipp full åpenhet. Vi har ingen skjulte kostnader – du betaler kun for de timene som er utført. Eventuelle avtalte kjøregodtgjørelser og utlegg blir tydelig spesifisert og lagt til på din månedlige faktura, slik at du alltid har full oversikt over hva du betaler for.

Hvor ofte får jeg faktura?

Vi sender faktura én gang per måned. Vi kan sende den på e-post eller som eFaktura.

Betaler jeg en fast sum hver måned?

Vi avtaler et fast antall besøk per måned. Dette gir forutsigbarhet og regelmessighet i besøkene. For eksempel kan du avtale fast besøk hver onsdag.

Det er viktig å merke seg at antall besøk per måned kan variere noe, avhengig av antall dager i måneden. La oss ta et eksempel: I løpet av 2023 vil det være måneder med fire onsdager og måneder med fem onsdager. Dette betyr at faktureringen kan variere mellom fire og fem besøk per måned.

Eventuelle utlegg og kjøregodtgjørelse, er alltid avtalt på forhånd og vil komme som en ekstrakostnad på fakturaen.

Hvordan beregnes fakturaen?

Hverdagsvennen leverer inn timeliste etter hvert besøk, som spesifiserer varighet for besøket sammen med eventuelle utlegg og kjøregodtgjørelse.

Ved slutten av hver måned summerer vi opp timelistene, og sender en faktura til deg eller din kontaktperson. Dersom hverdagsvennen har levert utlegg eller kjøregodtgjørelse, får du en kopi av kvitteringer og reiseregning sammen med fakturaen.

Det er viktig for oss at du opplever fakturaen som nøyaktig, transparent og ukomplisert. Hvis det er noe du lurer på eller hvis du vil ha mer informasjon om fakturaen din, så er vi alltid her for å svare på spørsmål.

Vi skal gjøre en aktivitet som koster penger, hvem betaler?

Når det gjelder aktiviteter med kostnader, er det du som får besøk, som betaler for det. Det kan gjøres på to måter: Hverdagsvennen legger ut eller du betaler selv, avhengig av hva som er avtalt på forhånd.

Hvis hverdagsvennen legger ut, enten for seg selv eller begge, leveres han eller hun inn godkjent utlegg til oss. Vi legger så denne kostnaden til på din månedlige faktura. Vær trygg på at vi aldri tar påslag på disse kostnadene.

Hvis du foretrekker å betale for aktiviteten direkte, gjøres det selvfølgelig uten noe utlegg som legges til på fakturaen. Vi oppfordrer alltid hverdagsvennene til å sørge for at kostnadene holdes moderate, og at dette er avtalt med kontaktperson i forkant.

Jeg ønsker at vi kjører en tur - koster det ekstra?

Ja, det gjør det. Hverdagsvennen benytter egen bil, og får kjøregodtgjørelse etter Statens satser. Det betyr at de vil registrere kjøreturen når de sender inn timelisten for besøket.

Vi legger til kjøregodtgjørelsen inkl. moms på din månedlige faktura. Dette gir deg en enkel og rettferdig måte å dekke eventuelle ekstrakostnader knyttet til kjøringen, og vi sørger alltid for at denne godtgjørelsen er i samsvar med offentlige retningslinjer.

Vær trygg på at vi aldri tar påslag på disse kostnadene.

Når den eldre har demens, hvordan betales aktiviteter som har en kostnad?

For de tilfellene der den eldre har demens eller andre lignende utfordringer, ønsker vi å gjøre det så enkelt og bekymringsfritt som mulig. I slike situasjoner legger hverdagsvennen vanligvis ut for alle aktiviteter med kostnader. Denne kostnaden blir deretter lagt til på fakturaene i tråd med våre vanlige prosedyrer.

Vi tar ekstra hensyn til situasjoner med demens, og derfor er det spesielt viktig for oss å avtale dette med pårørende før oppstart. Dette sikrer at beslutninger om aktiviteter med kostnader blir tatt i samarbeid med de som er nærmest den eldre, og det gir en ekstra trygghet for alle involverte parter.

Vi setter pris på viktigheten av å bevare verdigheten og selvstendigheten til den eldre så langt det lar seg gjøre, og vårt mål er å unngå forvirrende eller ubehagelige situasjoner.

VilMers digitale løsninger: Kommunikasjon, oppfølging og aktivitet

Slik bruker du MinMemoria

Som en del av VilMer Hverdagsvenn tilbyr vi MinMemoria.

I MinMemoria får du en personlig profil der gode minner ivaretas. Både du, din Hverdagsvenn og eventuelt noen av dine familiemedlemmer, kan få tilgang til din MinMemoria-profil. Dette er det du som bestemmer.

Med en profil i MinMemoria, kan du og Hverdagsvennen bli bedre kjent med hverandre. Det vil nemlig ligge en liten presentasjon av dere begge i profilen. Hvis det er aktuelt, kan også noen av dine familiemedlemmer registreres som dine relasjoner.

Gjesteboken

MinMemoria-profilen har en integrert gjestebok der gode minner ivaretas. Her skal Hverdagsvennen skrive et kort innlegg fra hvert besøk, og laste opp bilder eller filmsnutter når det passer. Her får både du, Hverdagsvennene dine og eventuelt dine familiemedlemmer, gleden av å se hva du og din Hverdagsvenn finner på sammen.

Gjesteboken er også et viktig ledd i VilMer Hverdagsvenn sin kvalitetssikring av besøkene. Vi gleder oss over å få følge med på hva dere finner på sammen, og setter pris på at du opplever dette som en ekstra trygghet.

Andre muligheter i MinMemoria

MinMemoria har mange funksjoner som du, dine Hverdagsvenner og eventuelt familiemedlemmer, kan bruke. Profilen er personlig, og den er din. Det er du som bestemmer hva du vil legge inn, og hvem som skal få tilgang til innholdet.

I MinMemoria kan du blant annet:

 • Skrive en presentasjon om deg selv. VilMer Hverdagsvenn lager et utgangspunkt basert på våre samtaler med deg, men du står helt fritt til å både redigere, fjerne eller legge til mer.
 • Legge inn relasjoner som er viktige for deg.
 • Opprette album og laste opp bilder.
 • Skrive om minner, historier og annet som er viktig for deg.
 • Dele hele MinMemoria-profilen din med andre, for eksempel familiemedlemmer, venner, kommunale tjenester eller lignende.

Du kan lese mer om MinMemoria her.

Hvor kan jeg lese om besøket?

Etter hvert besøk skriver Hverdagsvennen i gjesteboken i din MinMemoria-profil. Denne finner du på følgende måte:

 1. Gå til MinMemoria
 2. Gå til Gjestebok
 3. Lik, eller svar, gjerne på innleggene!

Hvorfor skriver Hverdagsvennen i MinMemoria?

Det er en del av rapporteringen som Hverdagsvennen er pålagt å utføre, og fungerer som en besøkslogg. Det er flere viktige grunner til dette:

 • VilMer skal kunne sikre at besøkene utføres i henhold til avtalen.
 • Hverdagsvenn-teamet får en bedre oversikt over hva som foregår under besøkene, og får tips og inspirasjon til aktiviteter.
 • Du som får besøk kan selv få tilgang til MinMemoria-profilen, slik at du kan se tilbake på fine minner og opplevelser med hverdagsvennen. Hvis du ønsker det, så kan også familiemedlemmer og nære venner få tilgang til MinMemoria-profilen din.