Noen av våre mange gode samtalepartnere

Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som hjelper oss, som støtter oss, som gir oss gode råd, som leverer gode bidrag, løsninger og tjenester, som utfordrer oss – eller som jobber skulder til skulder med oss i hverdagen. Mange flere kunne – og burde – ha vært fremhevet.

Dag Otto Lauritzen

Tidligere toppsyklist og VilMer-ambassadør
TV2-profilen og den tidligere toppsyklisten har tatt på seg rollen som ambassadør for VilMer. Målet er å spre budskapet om betydningen av økt mosjon, aktivitet og sosialisering i hverdagen til eldre.
– Vi er stolte av å ha fått med oss Dag Otto Lauritzen på laget vårt. Det tok veldig kort tid før vi skjønte at Dag Otto virkelig brenner for vår visjon om å skape flere gode øyeblikk for eldre. Vi er sikre på at han kan fremover vil bidra til enda mer fokus på viktigheten mer hverdagsaktivitet for eldre.
Sigbjørn Johnsen, tidligere finansminister og fylkesmann

Sigbjørn Johnsen

Tidligere finansminister, fylkesmann og stortingsrepresentant
Sigbjørn er opphavsmannen til generasjonskontrakten, som har blitt en betegnelse på hvordan innbyggerne i en moderne velferdsstat veksler mellom å være forsørgere og forsørgede gjennom livets ulike faser. Sigbjørn har inspirert oss i VilMer siden oppstarten, og han har vært en god samtalepartner og bidragsyter både som frivillig og som foredragsholder og ordstyrer på arrangement i regi av VilMer.

Alle de frivillige

Dere er de beste blant oss – det er dere som faktisk skaper gode øyeblikk dere ute. Dere har skapt flere hundre tusen de siste årene, og mange tusen personer burde ha vært nevnt, fordi de bruker av sin tid til å glede andre. Sissel Olsen og Helge Helgesen; Dere er representanter for alle dere som støttet oss mye i starten, og som bidro til ekstra mange gode øyeblikk på sykehjemmene i Brumunddal. May Ljungqvist fra Ringsaker Røde Kors er en fantastisk representant for vårt gode samarbeid med Røde Kors i mange kommuner.

Ringsaker kommune

Oppstartskommunen til VilMer
Takk for at dere er så offensive på så mange områder, takk for at dere ble med på piloten vår i 2017, og takk for at dere fortsatt er med oss som kunde, innovasjonspartner og støttespiller. Takk også for at VilMer ble tildelt Frivillighetsprisen i Ringsaker kommune i 2020. Det motiverte oss for videre satsning!

Fremoverlente helsesjefer

Sverre Rudjord, Aino Kristin Kristiansen, Arne Jørstad, Ingeborg Engelien Andresen, Heidi Koxvig Hagebakken er gode representanter for noen av våre første kunder, sammen med Laura Steinsli og Trondheim kommune som ble med på et stort innovasjonsprosjekt i 2019. Dere er helsesjefer med visjoner! Dere trodde på oss, og dere er fortsatt gode samtalepartnere. Vi er takknemlige for reisen som VilMer har hatt sammen med dere!

Solide leverandører

VilMer har en rekke gode leverandører, men vi må spesielt fremheve Relevant Software som har vært med oss i en årrekke. De er flinke og pålitelige, og vi er dypt imponert og rørt over alt dere har stått i siden Russland invaderte Ukraina. Vi må også fremheve engasjerende samarbeid rundt VilMers VR-løsning med Jesper Roy og resten av TakeAWalk VR i en årrekke. Takk også til Are Vindfallet i MakingView som hjalp oss å skape de første gode VR-opplevelsene for eldre.

Ottar “Big Hand” Johansen

Artist og bidragsyter
Takk for at du kom til oss med ditt ønske om å nå ut til enda flere eldre med gode (digitale) musikkopplevelser under pandemien. Dine spesialproduserte konserter som ligger i VilMer Digitale opplevelser er fortsatt svært populære, og det har vært en stor glede å arrangere «live-konserter» sammen med deg

Gode partnere og støttespillere

Norwegian Smart Care Cluster ved Arild Kristensen har vært viktig i flere sammenhenger – både for VilMer og virksomheter vi har overtatt. Det har også Pensjonistforbundet vært. Vi fikk belyst mange viktige poenger når vi sammen produserte rapporten «En god hverdag». EHiN ved Nard Schreurs har vært en dyktig partner på blant annet Arendalsuka, og Innovasjon Norge og Skattefunnordningen til Norges Forskningsråd bør fremheves spesielt. Dere har vært viktige for oss, og uten dere hadde det vært færre gode øyeblikk for eldre!

Harald Odde

Styreleder i VilMer
Han er tidligere gründer av Oppfølgingsenheten Frisk, som ble til Frisk Gruppen, og som nå er en del av Falck. Harald brenner for samfunnsutvikling, og han er en god samtalepartner rundt de store spørsmålene og utfordringene som VilMer står overfor. Harald har også investert i VilMer flere ganger.

Lisa Denise Long

Styremedlem og Product Management-guru
Lisa Denise Long har vært styremedlem i mange år. Hun er Product Management-guru, og en god samtalepartner på alt som har med produktutvikling å gjøre. Lisa har bakgrunn fra blant annet Skype og Telenor, hun er seriegründer og hun er kåret til en av Norges fremst tech-kvinner. Vi setter stor pris på at hun har hjulpet oss over mange år.

An-Magritt Drøsdal og Kenneth Sørheim

An-Magritt Drøsdal er tidligere gründer og daglig leder av Prima Omsorg og Kenneth Sørheim er tidligere gründer av Kamfer som nå er en del av Norlandia Care. De besitter mye kompetanse og erfaring rundt behovene til eldre hjemmeboende, og de er gode diskusjonspartnere i arbeidet med å utvikle gode løsninger for eldre som bor hjemme.

Styret i VilMer

Utover Harald Odde, Lisa Denise Long, Kenneth Sørheim og An-Magritt Drøsdal består VilMers styre av Terje Berg-Utby fra Skagerak Capital, Lars Rognås fra Komm-In, Christian Schøyen som er CEO i Mimiro og Thomas Bjørnstad som er CFO i Aera. Takk for at dere tror på VilMer! Flere av dere har stått trofast ved vår side over mange år. Spesielt takk til Harald og Christian som har vært i styret helt siden starten.

Noen av investorene i VilMer

Utover gründere og styremedlemmer har VilMer flere profilerte aksjonærer som har investert i VilMer i flere runder, og som viser stort engasjement for vårt mål om å bruke teknologi til å skape flere gode øyeblikk for eldre. Mange kunne ha vært nevnt: Are Traasdahl og Gunnar Sellæg banet vei og trodde på oss tidlig, og dere er fortsatt flinke til å utfordre oss, og komme med gode innspill. Investinor er en viktig medspiller, sammen med Skagerak Capital gjennom Stiftelsen First Seed Hedmark og Komm-In AS. Takk for at dere har vært med oss lenge! Stor takk også til Birger Magnus, Bjørn Ingier, Grethe Viksaas og Thomas Falck som har gitt gode råd og investert i VilMer.
Vi setter stor pris på at dere bidrar med kapital, tung kompetanse og masse erfaring!
Birger Magnus
Bjørn Ingier
Grethe Viksaas
Thomas Falck
Are Traasdahl
Gunnar Sellæg