Skap et stort mangfold av aktiviteter og gode øyeblikk for eldre

Gjennom VilMer Aktivitetsplan arrangeres det et ønsket antall fysiske og digitale aktiviteter hver måned til blant annet avdelinger på sykehjem, dagtilbud, omsorgsboliger og eldre hjemmeboende - uten at det kreves mer av helsepersonell.

En velfungerende medhjelper for helsepersonell i en hektisk hverdag, og for pårørende i tidsklemma

VilMer er en totalleverandør av gode aktiviteter for eldre.
favorite
Fylles opp av aktiviteter, organisert og levert av VilMer.
favorite
Sørger for at aktivitetene er tilpasset hver beboer.
favorite
Involverer og forenkler dialogen med pårørende.
favorite
Viser alle planlagte aktiviteter på hele sykehjemmet, per avdeling og per beboer.
VilMer Aktivitetsplan er en digital kalender som VilMer fyller opp med fysiske og digitale aktiviteter for eldre
favorite
Varierte aktiviteter basert på ønsker og interesser
favorite
Digitale aktiviteter som både underholder og beroliger
favorite
Aktiviteter for enkeltpersoner, grupper og hele avdelingen.
favorite
Muligheter for å legge til interne arrangementer, måltider, daglige rutiner og mye mer.
VilMer Aktivitetsplan er en digital kalender som VilMer fyller opp med fysiske og digitale aktiviteter for eldre
VilMer Aktivitetsplan inneholder et stort utvalg av fysiske og digitale aktiviteter levert av VilMer
favorite
Eldre beboere og brukere i helsetjenesten
favorite
Helseansatte
favorite
Pårørende
favorite
Lokalsamfunnet
Eldre dame smiler sammen med kvinnelig helsepersonell
Klikk her for å lese mer

Et mangfold av aktiviteter

VilMer arrangerer et ønsket antall fysiske og digitale aktiviteter hver måned.
Les mer
trending_flat
Klikk her for å lese mer

Avlaster helsepersonell

Helsepersonell får bedre tid til å utføre helseoppgaver.
Les mer
trending_flat
Klikk her for å lese mer

Bedre kontakt med pårørende

Bygger bro mellom de eldre og familien gjennom god informasjonsdeling.
Les mer
trending_flat
Klikk her for å lese mer

Heading

This is some text inside of a div block.
Les mer
trending_flat
Klikk her for å lese mer

Heading

This is some text inside of a div block.
Les mer
trending_flat

Kom i gang med VilMer Aktivitetsplan på kun ett klikk

Det er enkelt å komme i gang. Velg mellom å starte med en tom aktivitetsplan eller en av de anbefalte aktivitetsplanmalene. Malene er ofte tilpasset aktuell årstid og geografisk område, og gjerne også de aktuelle beboerne. De er enkle å fylle ut, og det er enkelt å formidle ønsker og behov.
De ulike malene og anbefalingene er utarbeidet av fagpersoner innenfor eldreomsorgen og baseres på beste praksis og prinsippene fra ulike forskrifter og reformer fra Regjeringen, blant annet kvalitetsreformen «Leve hele livet» og «Demensplan 2025».

Hvorfor velger kommunene VilMer Aktivitetsplan?

Det er ikke “nok en velferdsteknologiløsning”, men en medspiller og hjelper for helsepersonell og pårørende i en hektisk hverdag.

Alle opplever verdien av løsningen

Med målrettet bruk av VilMer Aktivitetsplan vil dere øke aktivitetsnivået og styrke fellesskapet i omsorgstjenestene. Det gir flere gode øyeblikk og skaper verdi, ikke bare for de eldre, men for helsepersonell, pårørende og alle i kommunen.
Økt livskvalitet for sårbare grupper.
Flere minnerike øyeblikk og gode opplevelser på tvers av generasjoner.
Økt sosial kontakt og mindre ensomhet.
Flere tilpassede aktiviteter – for både hjerte, hode og kropp.
Bedre kontakt med pårørende.
To kvinner hygger seg sammen
Viktige bidrag for å realisere målene i blant annet kvalitetsreformen «Leve hele livet», «Nasjonal strategi for frivillighet», «Demensplan 2025», «Tid for handling» og «Folkehelsemeldingen».
Større variasjon og mangedobling av antall aktiviteter for eldre.
Bedre tilrettelegging for personsentrert omsorg og tilpasset aktivitetsnivå.
Bedre bruk av frivilligheten i lokalsamfunnet.
Tettere og enklere kommunikasjon med pårørende.
En eldre dame og en helseansatt som smiler og koser seg sammen
Økt trivsel for beboere og ansatte på avdelingen.
Avlastning gjennom involvering av frivillige.
Morsommere på jobb; flere besøk og mer aktivitet.
Direkte hjelp til å planlegge og gjennomføre aktiviteter for de eldre.
Bedre og hyppigere kontakt med beboeren.
Positiv samhandling og tettere dialog med omsorgstjenesten.
Aktive og minnerike besøk på avdelingen.
Økt involvering som gir trygghet og bedre tillit til omsorgstjenesten.
Eldre mann og kvinne hygger seg sammen på båttur

VilMer Aktivitetsplan bidrar til å bekjempe ensomhet og inaktivitet i en tid vi i større grad må prioritere hvor de varme hendene skal brukes

Stadig mindre stimuli i hverdagen

Helsen til eldre svekkes unødig raskt som følge av ensomhet og lite stimuli i hverdagen. For mange eldre opplever lite aktivitet, og de aktivitetene som foregår er mange steder dårlig tilpasset den enkeltes bakgrunn, interesser, vaner og helsetilstand.

Stadig dårligere kapasitet

Knappheten på helsepersonell og stadig mer hektiske dager tvinger helseansatte til å prioritere helsekritisk stell fremfor å skape flere gode øyeblikk for de eldre. Mange levde liv får dermed en mindre verdig avslutning på livet enn de fortjener.

Stadig flere eldre

Det er over 1 million ensomme eldre i Norden, og tallet forventes å doble seg mot 2050. Det gjør også antall eldre med demens. Samtidig skyter mangelen på helsepersonell fart, og vi går fra 3,5 pårørende per eldre i 2020 til 2 i 2050.

Stadig flere kan og vil bidra

Det er mulig å aktivere større deler av «reservearbeidsstyrken». Mange flere mennesker kan bidra innen omsorgen. Pensjonister, studenter og mange uføre er villig til å gi mer tilbake til samfunnet.

Gode øyeblikk og effektiv omsorg

VilMer Aktivitetsplan skaper et forutsigbart antall varierte fysiske og digitale aktiviteter. Livskvaliteten til våre eldre forbedres gjennom flere gode øyeblikk uten at det går utover andre kritiske oppgaver som helsepersonell må utføre.
Det er løsningen som tar bort de fleste tidstyvene som gjør at mange helseansatte sliter med å skape nok gode aktiviteter og sosiale stunder for beboerne.

Utviklet i samarbeid med tusenvis av helseansatte, frivillige og pårørende

VilMer har siden oppstarten samarbeidet tett med helseansatte og pårørende til beboere på en rekke sykehjem, dagtilbud og andre omsorgsinstitusjoner.
VilMer Aktivitetsplan er et resultat av akkumulert erfaring og læring over mange år. Vi har sett at vi mange steder må hjelpe omsorgstjenesten og pårørende med å sette aktiviteter i system, altså i en aktivitetsplan – der alle aktuelle aktiviteter er samlet. Ikke minst må alt være så enkelt å bruke at vi kan skape god hverdagsaktivitet for de eldre uten at det går utover alt det andre som helseansatte og pårørende må rekke i en hektisk hverdag.