Hverdagsvenner skaper glede og trygghet for “Astrid”

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Datteren “Eva” forteller om moren “Astrid” på 94 år.  

Astrid har en demensdiagnose, hører dårlig og bor alene i eget hus.

Hun får besøk av hjemmehjelpstjenesten, men opplever at de har dårlig tid og at besøkene er lite persontilpasset.  

— Vi ønsket et kvalifisert tillegg til hva mor allerede fikk av de kommunale hjemmehjelpstjenestene. I oktober 2022 kom vi over VilMer sin nettside og tjenesten VilMer Hverdagsvenn, og syntes det virket veldig aktuelt for mor. Vi forventet en mer tilpasset og tids- og personbasert oppfølging, og disse forventningene er så langt innfridd, forteller Eva.

 

Eva og Astrid er ikke deres egentlige navn. Av hensyn til personvern har vi anonymisert de.  

eldre dame ser ut av vinduet
VilMer Hverdagsvenn sikrer at Astrid får hyggelig og stabilt sosialt samvær over tid.

En sosial og aktiv hverdag

Astrid får 12 besøk av en Hverdagsvenn i måneden, som varer i 1,5 time hver.

I løpet av denne tiden bidrar hverdagsvennene med sosiale og fysiske aktiviteter som Astrid og Eva har avtalt med VilMer på forhånd.

— Hverdagsvennene og moren min går turer og trener litt ved å gjøre enkle, fysiske øvelser sammen. De bidrar også med kognitiv trening gjennom samtaler og ulike spill. Vi ser at dette gjør henne både oppstemt og glad, og rolig og fornøyd. Vi skulle gjerne hatt enda flere slike timer med dem, forteller Eva.  

I tråd med anbefalinger fra Astrids fastlege, mener Eva fysisk trening er spesielt viktig for moren. Eva ser hvordan dette slår positivt ut og påvirker fysikken og psyken til moren, ved siden av å skape glede og velvære. Hun ser også at Astrid har hatt mye glede av gode samtaler om fortid og nåtid.  

— Det å kunne føre samtaler og vekke minner ved å se på mors mange bøker, bilder og fotoalbum har vært viktig, sier Eva.

 

100.000 gode øyeblikk for eldre

Personsentrert omsorg og aktivitet er i disse dager en prioritet for helsesektoren og samfunnet ellers. I fem år har VilMer jobbet med nettopp dette, og fyller daglig sykehjem, omsorgsboliger og helsehus med aktivitet og opplevelser tilpasset eldre. Selskapets visjon er flere gode øyeblikk for eldre, og bare i 2022 bidro VilMer til å skape nesten 100.000 gode øyeblikk.  

― Med Hverdagsvenn-tjenesten tar vi med denne erfaringen og kompetansen til de mange eldre som bor hjemme, sier Øystein Landgraff, daglig leder i VilMer.

ung dame smiler og holder hånden til eldre dame
Hverdagsvennene Astrid får besøk av tar henne blant annet med på tur i frisk luft.

Språk er en viktig faktor

Fordi Astrid har svekket hørsel, har det vært viktig for Eva at hverdagsvennene kan kommunisere godt, og med tydelig norsk, fordi moren lett blir nedstemt av å ikke høre eller forstå det som blir sagt.  

— Mor snakker også flere språk, og to av VilMers hverdagsvenner kommuniserer derfor også på fransk og engelsk med henne. Vi tror dette er viktig fordi det skaper glede og stimulerer mors kognitive evner og språkkunnskaper. I tillegg vekker det minner fra tidligere studier og reiser, som i den forbindelse blir et naturlig samtaleemne, forteller datteren engasjert.  

 

Positiv vurdering av hverdagsvennene

Eva forteller at hun er riktig fornøyd med hverdagsvennene de har blitt kjent med.  

— De er unge, godt utdannede og dannede personer. De er positive, kloke, spreke og høflige og har med letthet gått i gang med aktiviteter, og har satt i gang gode samtaler blant annet om tidligere reiser mor har foretatt, familieforhold og hennes profesjonsbaserte arbeidsliv, forklarer hun.

Dette har vært viktige samtaler som hun har observert at de kommunale hjemmehjelperne av forskjellige årsaker ikke har kunnet bidra med.  

hånden til en eldre dame peker i et album som yngre dame holder
Å se i album og snakke om gamle minner er viktig for Astrid.

VilMer er nøye på hvem som får være hverdagsvenn og gjør en grundig vurdering av hver enkelt. I tillegg er VilMers digitale løsninger MinMemoria og VilMer Digitale opplevelser tilgjengelig for brukere av VilMer Hverdagsvenn.  

MinMemoria er et digitalt verktøy for personsentrert omsorg og kommunikasjon, og Digitale opplevelser er en løsning med spesialtilpassede filmer, ordleker, bildeserier og quizer for eldre.

Lena Nguyen er Evas hverdagsvenn. — Jeg ønsker å gjøre hverdagen til de eldre hyggeligere, og gjøre noe nyttig og positivt med tiden min, forteller hun. Les mer om hennes erfaringer.

Avlaster pårørende

Det at Astrid får besøk av VilMers hverdagsvenner tre ganger i uken hatt stor verdi for Eva og andre pårørende.  

— Det har avlastet oss ved at tjenesten blir utført av godt kvalifiserte besøkspersoner som vi kan stole på og som vi har tillit til, sier Eva.  

Hun mener felles planlegging og det at VilMer deler oversikten over aktiviteter hverdagsvennene utfører sammen med moren, har vært viktig.

— Det har gitt meg trygghet å vite at mor blir ivaretatt på måter mor selv opplever som helsebringende, hensiktsmessige og lystbetonte. Å vite at besøkene er omsorgsrettede og konstruktive med hensyn til mors helseutfordringer og daglige omsorgsoppgaver, har for oss vært essensielt. Ikke minst fordi det sikrer et hyggelig og stabilt sosialt samvær over tid.

 

Eva forteller at hun opplever at det er enkelt å kommunisere med VilMer i planleggingen, koordineringen og håndteringen av Hverdagsvenn-tjenesten, og viser også til informasjonen på VilMers nettsider.  

— Det har vært viktig for meg at det juridiske, organisatoriske og sosiale har vært godt håndtert og på plass, sier Eva, og understreker at det står sentralt i hvorfor hun er godt fornøyd med tjenesten.

— Vi ønsket et kvalifisert tillegg til hva mor allerede fikk, forteller datteren Eva. Svaret ble hverdagsvenn fra VilMer.