Kommunalsjef i Løten: - VilMer er med på å skape en kultur som vi ønsker oss

Facebook-ikon
Del med venner og familie

Hyggelige ord av Arne Jørstad som forteller om hvorfor de valgte å samarbeide med VilMer. VilMer startet opp i Løten kommune høsten 2019, med Løten helsetun som startpunkt.

- Vi valgte å samarbeide med VilMer fordi vi så at det var en aktør som tilbyr en plattform hvor vi kan skape møter mellom mennesker: folk som har behov og folk som har noe å tilby, forklarer han.

- Man tenker ofte at aktiviteter på sykehjem må favne alle, men kvalititetsreformen Leve Hele Livet sier også at vi skal se den enkelte, og den enkeltes behov i mye større grad. Så for oss var det viktig at VilMers plattform også kobler disse individuelle behovene med et stort mangfold av bidrag. Det var i tillegg et vesentlig poeng å skape en kultur for at små bidrag skal være mer enn bra nok for å melde seg som frivillig.

Takk til Løten kommune og alle dere som hver dag legger til rette for økt aktivitet for eldre, og et mer inkluderende samfunn!